Ca nni mia tra bagghiu e chiazza

Ricordo di Giulia Candido

MONREALE, 2 ottobre - Nella scorsa primavera pubblicammo alcune liriche della professoressa Giulia Candido col proposito di aggiungerne altre, destinate a far conoscere la squisita sensibilià dell'autrice e l'attaccamento alla sua terra.

Giulia Candido abitava sopra il Bar Mirto ed il balcone del suo appartamento girava attorno all'edificio affacciandosi dalla via Roma alla piazza Guglielmo attraverso la piazza Vittorio Emanuele, come un palco d'onore nel cuore del centro storico di Monreale e come un osservatorio privilegiato della vita del paese.

La poesia che propongo, composta proprio nel periodo autunnale che stiamo vivendo, è la descrizione di una bella "ottobrata", cioè di una splendida giornata di ottobre, contemplata dal suddetto balcone e rappresentata con la finezza osservativa che caratterizza lo sguardo della poetessa e col sicuro gaudio di chi si immedesima nella realtà osservata, vivendola come propria.

É facile però cogliere dietro ad ogni particolare l'adesione sentimentale di un cuore che " s'arricria" allo spettacolo della bellezza monumentale, ma anche alla poesia semplice della "rusidda profumata" che ripaga le cure solerti e amorose riservate al piccolo giardino domestico. Raramente Monreale è stata osservata con tanta emozione. 

 

 

 

CA NNI MIA, TRA BAGGHIU E CHIAZZA

'Nta st'ottobri accussì 'ncertu,
ca già semu 'nta l 'autunnu ,
ora chiovi a celu apertu

ora azzurru è cchiù prufunnu,
ma divina è 'a matinata

di sta splendida jurnata.

È 'na perla chi cadìu

di lu celu scunfinatu,

di la manu di ddu Diu
c'a ogni cosa duna ciàtu,
chi lu suli a tutti duna

e di tuttu nni pirduna.

C'è 'nta ll'aria lu tipuri
e l'oduri c'arricrìa
di lu virdi e di li duri

chi t'ammogghia e t'inibrìa,
ca du' villi haju ccà eu

ca su' 'u spassu e 'u me' prèu.

Quattru tùmmina pi mia

da la parti di punenti,
'n'atri quattru all'atra via
chi nun custanu a mia nenti,

ca, nni mia, tra Bagghiu e Chiazza,
'u me' occhiu 'ntornu sguazza.

Quattru ajoli 'i virdi e duri,
unni i parmi siculari

si jisanu dritti e scuri

pi lu celu jri a circari,
chi prutegginu 'nte rami
l'acidduzzi misi a sciami.

Quattru beddi lampiùna
e duzzina di fanali

fannu lustru 'e finistruna
cu 'na luci senza aguali:

è 'na luci assai discreta
c'u spittaculu cumpleta.

'Mmenzu 'a vasca ch'è rutunna

ci sta « 'u pupu di la chiazza»
chi 'nta 'll'acqua a corda affunna
e 'u mostru tira e ammazza:
chista d'Erculi è fatica

chi du mitu anticu spica.

'U me' cori s'arricrìa,

si m'affacciu o finistruni,

c'a Matrici è a destra a mia
ed 'a Casa du Comuni

mi sta propiu frunti a frunti
e, di latu, s'jisa 'u munti.

'Nta stu Centru chinu 'i storia,
mentri 'ncelu brilla 'a luna,
riviju 'nta la so' gloria
chidd'antichi so' patruna:
arciviscuvi e rignanti

chi, ccà, foru tanti e tanti.

S'a me' menti abbatti un muru
viju 'u Chiostru e 'u culunnatu
ch'è 'u ciuri lu cchiù puru

 

di musaici allucintàtu
e di tuttu mi nni preu
ca mi pari lu me' feu.

Ma si chistu nun bastassi,

tra stu virdi e tantu chianu,
c'è 'u jardinu pi me' spassi
ch'eu curtivu chi me' manu,
d'assummari accussì speddu
stu me' urtimu munneddu.

Tuttu giumma è 'u me' pinu
cu la rèsina e l'oduri,

tuttu virdi è 'u gersominu
chi ramuzzi chini 'i ciuri,
tuttu
. ciàvuru è 'u jardinu
.pi la menta e 'u pitrusinu.

E sti pianti ju li curtivu

e li curu a giru a giru,
movu 'a terra e la ravvivu,
l'arramìnu e l'abbivìru

e mi goru sti culura

e mi calu 'nta natura.

E nun manca la risposta
chi di pianti veni a mia,
'e me' curi senza sosta
cu 'na nota 'i puisìa:

'na rusidda prufumata

chi mi lassa, a mia, 'ncantata!